fbpx

Anglų kalbos mokymo metodai

Susipažinkite su mūsų mokyklos metodais

Efektyvūs mokymo metodai lemia kurso sėkmę, todėl mokytojams itin svarbu juos išmanyti ir sėkmingai taikyti.

Nuolat dalyvaujame mokymuose Lietuvoje ir svetur, Oksfordo ir Kembridžo universitetų stažuotėse, todėl naudojame pažangią mokymo praktiką.

Sistemingas šnekamosios kalbos
lavinimas (Communicative Approach)

Daugelio jūsų nuomone svarbiausia – lavinti šnekamąją kalbą. Todėl taikome komunikacinius metodus ir net apie 50 % pamokos skiriame sistemingai ugdyti kalbėjimo įgūdžius. Mūsų pamokose mokinys ne tiek klausosi mokytojo, kiek, padedamas jo, pats aktyviai praktikuoja kalbą.

Sudominame > Nagrinėjame > Aktyviname

Teoriją paverčiame praktika. Pirmiausia sudominame pamokos tema, vėliau ją studijuojame pasitelkę „Atradimo metodą“ ir galiausiai aktyviname, t. y. atsiduriame mokytojo sukurtose gyvenimiškose situacijose praktikuodami tai, ką išmokome. Šis pažangių pasaulio mokyklų metodas leidžia pasiekti kur kas daugiau.

Šiuolaikinės mokymo technologijos

Multimedijos naudojimas – neatsiejama pamokų dalis. Dėka kruopščiai suplanuotų prezentacijų, kursui pritaikytos vaizdo bei garso medžiagos mūsų pamokos yra įdomios, interaktyvios ir motyvuojančios. Be to, veiksmingai tobulinsite kalbos gebėjimus savo online paskyroje ir už klasės ribų.

Online sistema užklasiniam mokymuisi

Rūpinamės mokinių žiniomis ir po pamokų. Jei siekiate išmokti daugiau – papildomai ir neribotai įgūdžius lavinkite prisijungę prie mūsų internetinės sistemos, kurioje yra efektyvios bei šiuolaikinės anglų kalbos mokymosi priemonės. O jei praleisite pamoką, – čia rasite jos medžiagą bei namų užduotis.

„Atradimo metodas“

Šis pažangių pasaulio mokyklų taikomas metodas leidžia jums, padedant mokytojui, atrasti gramatikos ir žodyno vartojimo dėsningumus. Todėl mokymas tampa įdomesnis, išvengiama neveiksmingo gramatikos „kalimo“. Tyrimais nustatyta, kad „Atradimo metodas“ leidžia įsisavinti medžiagą kur kas efektyviau nei klasikinis mokymo būdas.

Intellectus metodai

kalbos mokymo metodai-ENG

Kalbame tik angliškai

Net ir su pradedančiaisiais jau po kelių mėnesių palaipsniui atsisakome lietuvių kalbos. Taip įveikiame kalbos barjerą ir sukuriame autentišką kalbinę aplinką. Tačiau nevengiame taikyti vertimo metodo kalbos subtilybėms iliustruoti.

kalbos mokymo metodai-star

Mūsų mokiniai – aktyvūs dalyviai

Pasiekiame, kad kiekvienas mokinys būtų aktyvus, kalbantis ir praktikuojantis, o ne pasyvus ar „pasislėpęs“ už geriau kalbančiojo. Tai pasiekiame pasitelkę komunikacinę techniką.

Check

Testuojame ir vertiname pažangą

Pasiekiame gerus rezultatus gerindami naudojamas mokymo priemones ir jomis dalindamiesi. Reguliariai testuojame mokinius žodžiu ir raštu pagal tarptautinius reikalavimus – taip įvertiname kursų bei metodų efektyvumą.

User

Didesnis asmeninis dėmesys

Dėl naudojamų metodikų kiekvienam mokiniui skiriame didesnį dėmesį, daugiau laiko praktikuojame kalbą. Tai pasiekiame ir suplanuotu bei organizuotu darbu porose ar grupėse, kuris kiekvieną mokinį įtraukia vartoti kalbą.

Quality

Kokybės vadybos sistema

mums leidžia stebėti ir vertinti kurso efektyvumą bei mokinių pažangą, prireikus – reaguoti į besimokančiųjų poreikius.

Homework

Namų darbai žinioms įtvirtinti

Namų užduotys skirtos pamokoje išmoktai medžiagai įtvirtinti, ne naujai medžiagai išmokti (skatiname gilinti žinias tam skirtoje Online sistemoje). Ir pasaulinė, ir mūsų praktika rodo, kad dideli namų darbų krūviai, savarankiškas naujos medžiagos mokymasis arba jos „kalimas“ namie neefektyvūs, nemotyvuoja ir gerokai sumažina pažangą.

Mokymo metodai

Naudojame pasaulyje pripažintą mokymo medžiagą

Tokių kompetentingų leidyklų kaip Cambridge ir Oxford, o taip pat MacMillan, Longman (Pearson) ir kt. (skaitykite daugiau apie mūsų mokymo medžiagą).

More-01

Naudojame ir šiuos metodus bei jų derinius

Komunikacinis metodas (angl. Communicative Approach) lavina kalbėjimo ir supratimo įgūdžius, Leksinis metodas (angl. Lexical Approach) praturtina žodyno vartojimą, „Pasinėrimo į kalbą“ metodas (angl. Language Immersion) leidžia mokiniui pasinerti į kalbą ir įsitraukti į kalbėjimą, be to, taikome Integruotą mokymą (angl. Content and Language Integrated Learning), Aktyvaus mokymosi metodą (angl. Active Learning), Tiesioginį metodą (angl. Direct Method).