Facebook
Bullet

Tai buvo įdomiausios ir efektyviausios anglų kalbos pamokos – Intellectus mokyklos dėka.

Ana Labanauskė, UAB ‘Paroc’
Tvarkaraščiai ir registracija +370 633 53497
auto playing auto muting video
FAKTAS
Iki 2040 metų angliškai kalbės 3 milijardai planetos gyventojų. Tai sudarys apie 40 % pasaulio žmonių.
TOBULINKITE ANGLŲ KALBĄ NEMOKAMAI

Anglų kalba tavo naujienų sraute
Intellectus Vimeo Youtube

Anglų kalbos mokymo metodai INTELLECTUS

Visuotinai žinoma, kad efektyvūs mokymo metodai lemia kurso sėkmę, todėl mokytojams itin svarbu juos išmanyti ir mokėti sėkmingai taikyti. Remiamės pažangia pasauline mokymo praktika, kuri leidžia pasiekti puikius rezultatus, keliame kvalifikaciją stažuodamiesi tiek Lietuvoje, tiek svetur, dalyvaujame įvairiuose Oksfordo ir Kembridžo universitetų metodikų taikymo stažuotėse. Kiekvieną pamoką organizuojame siekdami maksimalių rezultatų.

▶   Sistemingas šnekamosios kalbos lavinimas (Communicative Approach)

Ko gero sutiksite, kad šnekamosios kalbos lavinimas yra svarbiausia, todėl mūsų mokykloje taikome komunikacinius metodus ir skiriame net iki 50 % pamokos sistemingam kalbėjimo įgūdžių ugdymui. Mūsų pamokos orientuotos į mokinį, kuris ne vien klausosi mokytojo, o pats (-i) aktyviai praktikuoja kalbą padedamas mokytojo.

▶   Online sistema užklasiniam mokymuisi

Rūpinamės mokiniais ne vien pamokos metu, bet ir po jų. Jei siekiate išmokti dar daugiau galite papildomai ir neribotai lavinti savo įgūdžius prisijungę prie mūsų internetinės sistemos, kurioje patalpintos efektyvios bei šiuolaikiškos anglų kalbos mokymosi priemonės. O jei praleisite pamoką – gausite visą pamokos medžiagą bei namų užduotis. Tai veiksminga kurso dalis, naudojama kartu su „gyvomis“ pamokomis, prižiūrint mokytojui.

▶  Šiuolaikiškos mokymo technologijos

Multimedijos naudojimas yra neatsiejama pamokų dalis. Dėka kruopščiai suplanuotų Power Point prezentacijų, kiekvienam kursui pritaikytos vaizdo bei garso medžiagos mūsų pamokos yra įdomios, interaktyvios ir motyvuojančios. Mūsų online resursai suteikia galimybę kiekvienam veiksmingai vystyti savo kalbos gebėjimus net ir už klasės ribų. Tačiau akivaizdu, kad vien technologijų įdiegimo neužteks – efektyviam mokymui būtini veiksmingi mokymo metodai.

▶  „Atradimo metodas“

Šis pažangių pasaulio mokyklų taikomas metodas leidžia mūsų mokiniams padedant mokytojui atrasti gramatikos ir žodyno vartojimo dėsningumus. Tokiu būdu mokymas tampa įdomesnis, nereikalauja neveiksmingo „kalimo“, skausmingo gramatinių lentelių mokymosi. Tyrimais nustatyta, kad „atradimo metodas“ leidžia įsisavinti medžiagą daug efektyviau, nei klasikinis mokymo būdas.

▶  Sudominame > Nagrinėjame > Aktyviname

Teoriją paverčiame praktika. Pirma, sudominame pamokos tema, o vėliau šią temą įvairiapusiškai studijuojame pasitelkę „Atradimo metodą“ ir galiausiai aktyviname, t.y. gyvai praktikuojame tai, ką išmokome atsidurdami mokytojo iš anksto sukurtose gyvenimiškose situacijose. Garantuojame, kad šis pažangių pasaulio mokyklų taikomas metodinis modelis leidžia pasiekti kur kas daugiau.

▶   Kalbame vien angliškai. Net ir su pradedančiaisiais palaipsniui atsisakome lietuvių kalbos jau po kelių mėnesių. Taip įveikiame kalbos barjerą ir sukuriame autentišką kalbinę aplinką. Tačiau nevengiame taikyti vertimo metodo kalbos subtilybėms iliustruoti.
 
▶   Mūsų mokiniai – aktyvūs dalyviai. Pasirūpiname, kad kiekvienas mokinys būtų aktyvus, kalbantis ir praktikuojantis, bet ne pasyvus ar „pasislėpęs“ už geriau kalbančiojo nugaros. Tai pasiekiame komunikacinės technikos dėka.
 
▶   Testuojame ir vertiname pažangą. Pasiekiame gerus rezultatus gerindami naudojamas mokymo priemones ir jomis dalindamiesi. Reguliariai testuojame mokinius žodžiu bei raštu (testai sudaryti pagal tarptautinius reikalavimus) ir taip įvertiname kursų bei metodų efektyvumą.
 
▶   Didesnis dėmesys kiekvienam. Kiekvienam savo mokiniui skiriame didesnį dėmesį ir daugiau laiko praktikuojame kalbą. Tai pasiekiame iš anksto suplanuotu bei organizuotu darbu porose/grupėse, kuris leidžia įtraukti kiekvieną mokinį į kalbos vartojimą.
 
▶   Tikslingi namų darbai žinių įtvirtinimui. Namų užduotys skirtos pamokoje išmoktos medžiagos įtvirtinimui, ne naujos medžiagos išmokimui (skatiname gilinti žinias tam skirtoje Intellectus Online sistemoje). Pasaulinė bei mūsų praktika rodo, kad dideli namų darbų krūviai, savarankiškas naujos medžiagos mokymasis arba medžiagos „kalimas“ namie yra neefektyvūs, veikia nemotyvuojančiai ir gerokai sumažina pažangą. Skiriame namų darbus tikslingai ir pagal išankstinį susitarimą su mokiniais.
 
▶   Naudojame pasaulyje pripažintą mokymo medžiagą tokių kompetentingų leidyklų, kaip Cambridge ir Oxford, be to MacMillan, Longman (Pearson) ir kt. (skaitykite daugiau apie mūsų mokymo medžiagą).
 
Naudojame ir šiuos metodus bei jų derinius: Komunikacinis metodas (angl. Communicative Approach) lavina kalbėjimo ir supratimo įgūdžius, Leksinis metodas (angl. Lexical Approach) praturtina žodyno vartojimą, „Pasinėrimo į kalbą“ metodas (angl. Language Immersion) leidžia mokiniui pasinerti į kalbą ir įsitraukti į kalbėjimą, be to taikome Integruotą mokymą (angl. Content and Language Integrated Learning), Aktyvaus mokymosi metodą (angl. Active Learning), Tiesioginį metodą (angl. Direct Method).
 
▶   Kokybės vadybos sistema mums leidžia stebėti ir vertinti kurso efektyvumą bei mokinių pažangą, prireikus – reaguoti į mokinių poreikius.