fbpx

Anglų kalbos mokėjimo lygiai

Suaugusiems ir vaikams

Anglų kalbos lygiai
Anglų kalbos mokėjimo lygiai

Remdamiesi Europos Tarybos direktyvomis, realizuojame daugiametę anglų kalbos lygių programą nuo pradedančių kalbos vartotojų lygmens iki pat kalbos mokėjimo meistriškumo. Ugdome mokinių kalbos kompetenciją ir vertiname jų anglų kalbos mokėjimo lygį pagal „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo matmenyse“ nustatytus standartus, Kembridžo ir Oksfordo universitetų leidyklų metodikas.

 
Parengta pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis

Anglų kalbos lygių skalė mokykloje Intellectus

Pagal Europos Tarybos direktyvas ir Oksfordo universiteto leidyklos metodiką

A1+

„Elementary“ turinčiųjų pagrindus lygis. Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.

`

B1–B1+

„Intermediate–Intermediate Plus“ vidutiniškai pažengusiųjų lygis. Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

C1

„Advanced“ įgudusiųjų lygis. Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgus tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas rišlumo priemones.

A1

„Starter“ pradedančiųjų lygis. Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimus (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.

A2

„Pre-intermediate“ turinčiųjų stiprius pagrindus lygis. Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma susiklostančių situacijų  keliaujant toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.

B2
„Upper-intermediate“ pažengusiųjų lygis. Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

C2

„Proficiency“ aukščiausias kalbos mokėjimo lygis. Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito, nuosekliai atpasakoja diskusijas, pasakojimus ar nuomones, geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose. Šis lygis neretai būdingas asmenims, kurių darbo įrankis yra kalba (vertėjams, dėstytojams ir kt.), prilygsta kalbantiesiems anglų kalba kaip gimtąja, tai INTELLECTUS mokytojų lygis.

A1

„Starter“ pradedančiųjų lygis. Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimus (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.

A1+

„Elementary“ pradedančiųjų lygis. Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.

A2

„Pre-intermediate“ nedaug pažengusiųjų lygis. Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma susiklostančių situacijų  keliaujant toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.

B1–B1+

„Intermediate–Intermediate Plus“ vidutiniškai pažengusiųjų lygis. Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

B2

„Upper-intermediate“ pažengusiųjų lygis. Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

C1

„Advanced“ pažengusiųjų lygis. Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgus tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas rišlumo priemones.

C2

„Proficiency“ įgudusiųjų lygis. Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito, nuosekliai atpasakoja diskusijas, pasakojimus ar nuomones, geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose. Šis lygis neretai būdingas asmenims, kurių darbo įrankis yra kalba (vertėjams, mokytojams ir kt.), prilygsta kalbantiesiems anglų kalba kaip gimtąja, tai INTELLECTUS mokytojų lygis.

0
Praeitą mėnesį  
atlikusiųjų  
skaičius

0
Šiais metais
testą atlikusiųjų
skaičius

A
Vidutinis praeitą
mėnesį testą
atlikusiųjų lygis

A
Vidutinis
šiemet testą
atlikusiųjų
lygis