fbpx

Garso įrašai

Kviečiame klausytis mūsų anglų kalbos mokytojų įrašytų sunkiau ištariamų angliškų žodžių tarimo bei patarlių įrašų, kurie padės išmokti taisyklingai tarti

Sveikinimas „Have a Merry Christmas“ jau yra tapęs klasika, tačiau pripažinkime, jis kiek nuobodokas, tiesa? Štai kaip dar gali sveikinti savo anglakalbius draugus Kalėdų proga:

  • Have a joyful Christmas!
  • Have a cheerful Christmas!
  • Have a delightful Christmas!
  • Have a holly jolly Christmas!

Angliška patarlė „Necessity is the mother of invention“ (lietuviškai skambėtų taip: „būtinybė – išradimų motina“) moko, kad jei ko nors labai reikia, norisi ar privalai padaryti – pasitelk kūrybiškumą. Dažnai atsakymai į sudėtingus klausimus slypi netikėtose vietose, reikia tik kantrybės jų paieškoti!

Meno kūriniui apibūdinti anglų kalboje yra daugybė puikių būdvardžių, todėl naudok ne žodį „amazing“ (nuostabus), bet jo sinonimus:

– Your painting is stunning (stulbinantis)!

– Your painting is breathtaking (atimantis kvapą/žadą)!

– Your painting is marvelous (žavingas)!

– Your painting is extraordinary (ypatingas, nepaprastas)!

Ne visada viskas vyksta taip, kaip suplanuoji, todėl „Don’t count your chickens before they hatch.“ Tai patarlė, reiškianti, kad neturėtum džiaugtis sėkme, kol jos dar nepasiekei, tačiau juk sunkus darbas, nuoširdžios pastangos ir atkaklumas visuomet atsiperka, ar ne?

Pamiršk veiksmažodį „to look“, naudok daug vaizdingesnius jo sinonimus:

  • to stare (įdėmiai žiūrėti): he was staring into the night sky.
  • to gaze (žvelgti) : he was gazing at the night sky.
  • to observe (stebėti): he was observing the night sky.
  • to glare (įdėmiai žiūrėti): he was glaring into the night sky.

Jei manai, kad tau niekada nepravers mokykloje rašomi rašinėliai ar anglų kalbos esė, atsimink: The pen is mightier than the sword. Tai žymi anglų kalbos patarlė, reiškianti, kad idėjų generavimas ir kalbos valdymas tiek raštu, tiek žodžiu yra pats geriausias ginklas, kuriuo ne tik nugalėsi priešus, bet ir pavergsi juos savo išmone.

Kad anglų kalbos žodynas plėstųsi, vietoj žodžio „follow“ (sekti) vartokime jo sinonimus: go behind, chase, pursue.

The police are following him.
The police are going after him.
The police are chasing him.
The police are pursuing him.

Kas čia per žodis „lease“ /liːs/ (nuoma, paskola)? Jį galime vartoti junginiuose: „It was agreed they would lease the apartment to him“ (Susitarėme, kad jie išnuomos jam butą), „He has the house on a long lease“, (Jis pirko namą paimdamas paskolą ilgiems metams), „The lease runs out in two years‘ time“ (Paskolos sutartis nustos galioti už dviejų metų). Išgirskite, kaip taria šį žodį ir junginius mokytojas Andrius.

Kebliau ištariamas anglų kalbos žodis „interpret“ /ɪnˈtɜː(r)prɪt/(versti žodžiu, interpretuoti, paaiškinti). Pavyzdžiui, jį galima vartoti tokiuose junginiuose: „I speak Spanish. Would you like me to interpret for you?“ (Kalbu ispaniškai. Ar norėtum, kad aš tau išversčiau?), „political apathy can be interpreted as a sign of satisfaction“ (politinė apatija gali būti interpretuojama kaip pasitenkinimo ženklas), „we’ll need some help to interpret all this data“ (mums reikės pagalbos paaiškinant šiuos duomenis), „How do you interpret this passage of the poem?“ (kaip paaiškintum šios poemos eilutę?).

Angliška patarlė: „A picture paints a thousand words“ lietuviškai skambėtų taip: „Paveikslas vertas tūkstančių žodžių“. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad žmogaus smegenys vizualią informaciją apdoroja 400 000 kartų greičiau nei tekstą.

Vienas užsieniečiui sudėtingai ištariamų angliškų žodžių „hierarchy“ /ˈhaɪəˌrɑː(r)ki/ (hierarchija, išdėstymas). Pavyzdžiui, galime vartoti junginyje: „He reached a high level within the military hierarchy“ (jis pasiekė aukštą postą kariuomenėje), „man’s hierarchy of needs“ (žmogaus poreikių hierarchija), „the hierarchy of the music business “ (muzikos verslo hierarchija), „he rose quickly through the political hierarchy to become party leader“ (prieš tapdamas partijos lyderiu jis greitai kilo politinės hierachijos laiptais). Pasiklausykite, kaip šį žodį ir junginius taria mokytoja Giedrė.

Kad anglų kalbos žodynas plėstųsi, vietoj žodžio „show“ /ˈstɔːri/(parodyti, pateikti informaciją ant prietaiso) vartokime jo sinonimus: show, display, indicate.

The clock shows the wrong time.

The clock also displays the temperature.

The sign indicates the speed.

Angliškos patarlės „Think today and speak tomorrow“ lietuviškas atitikmuo būtų toks: „Žodis kaip paukštis, išleidai ir nebesugausi“. Pagalvok visada prieš sakydamas, o ne atvirkščiai.

Praturtinkime naudojamų būdvardžių sąrašą. Vietoj „fair“ /feə(r)/ (teisingas) naudokime jo sinonimus: just, reasonable, equitable. Išgirskite šių žodžių tarimą sakiniuose.

All we are asking for is a fair wage.

A just punishment.

We need an equitable solution to this problem.

Praplėskime žodyną ir vietoj veiksmažodžio „show“ /ʃəʊ/ (rodyti/parodyti, paaiškinti), vartokime jo sinonimus: demonstrate, display, take you through, guide you through. Pavartokime juos sakiniuose:

I‘ll show how it works.

I‘ll demostrate how it works.

I‘ll take you through how it works.

I‘ll guide you through how it works.

Kas čia per žodis „niche“ /niːʃ/ (niša, vieta)? Jį galime vartoti junginiuose: „The company fills a niche in the digital TV market“ (Įmonė užpildo skaitmeninės televizijos rinkos nišą), „I found a niche for myself after secondary school“, (Pabaigus mokyklą atradau savo vietą), „an ecological niche“ (ekologinė niša). Išgirskite, kaip taria šį žodį ir junginius mokytojas Andrius.

Angliška patarlė „The more the merrier“ siekia net 14 amžių. Lietuviškas atitikmuo būtų toks: „Daugiau yra geriau“. Kuo daugiau artimų žmonių pakviesite į vakaro renginį, tuo jis gyvesnis ir linksmesnis. Įsiklausykite, kaip patarlę taria mokytojas Vitalijus.

Kebliau ištariamas anglų kalbos žodis „subtle“ /ˈsʌt(ə)l/ (subtilus, švelnus, nedidelis). Pavyzdžiui, jį galima vartoti tokiuose junginiuose: „a subtle change in his attitude“ (nedidelis jo požiūrio pasikeitimas), „ a subtle scent of lilacs“ (švelnus lelijų kvapas), „subtle pattern“ (subtilus raštas/modelis), „he was being so subtle “ (jis buvo labai toks subtilus). Pasipraktikuokite kartu su mokytoju Andriumi.

Angliška patarlė: „Before you make a friend eat a bushel of salt with him“ lietuviškai skambėtų taip: „Kol draugą pažinsi, suvalgysi pūdą druskos“. Žmogui pažinti reikia laiko – ne vienos dienos ar metų. Laikoma, kad pūdas lygus 16 kg, tad suvalgyti tokį kiekį druskos galima per kelis metus ar net dešimtmetį. Įsiklausyk, kaip taria mokytojas Andrius.

Praturtinkite žodyną ir vietoj „cry“ /kraɪ/ (sušukti,) vartokite: shout, say something loudly, cry aloud.Pasiklausykite, kaip šiuos žodžius sakiniuose taria mokytojas Šarūnas: ‘Stop!’ she cried.         ‘I said, loudly, ‘I need your help.’ It was painful, and made me cry aloud.

Height

Vienas užsieniečiui sudėtingai ištariamų angliškų žodžių „height“  /haɪt/ (ūgis, aukštis). Pavyzdžiui, galime vartoti junginyje: „He was about the same height as his wife“ (jis buvo tokio pačio ūgio kaip ir jo žmona), „the height of the wall“ (sienos aukštis), „the aircraft began to lose height“ (lėktuvas pradėjo leistis), „a fall from a great height“ (kritimas iš didelio aukščio)  Pasiklausykite, kaip šį žodį ir junginius taria mokytojas Vytautas.

Angliškos patarlės „A cat in gloves catches no mice“ mintis būtų, jei norite pasiekti savo tikslų, nesėdėkite sudėję rankas, o drąsiai imkitės darbų ir tikėkite tuo, ką darote. Pasiklausykite, kaip patarlę taria mokytojas Vytautas.

Kad anglų kalbos žodynas plėstųsi, vietoj dažno žodžio „confident“ / ˈkɒnfədənt, / (pasitikintis) vartokime jo sinonimus: self-confident, assured, self-assured, assertive, sure of yourself, self-possessed. Išgirskite, kaip juos taria mokytojas Šarūnas.

Angliška patarlė „A ship is safe in harbor, but that’s not what ships are for“ lietuviškai skambėtų: „Laivas, kuris stovi uoste, yra saugus. Bet jie skirti ne tam“. Žmonės – lyg vandenyne laivai plaukiojantys. Išėję iš savo komforto zonos praplėsite horizontus, o rizikuodami sieksite taurių tikslų. Paklausykite, kaip patarlę taria mokytojas Šarūnas.

Praturtinkime naudojamų veiksmažodžių sąrašą. Vietoj „end“ /end/ (baigti) naudokime jo sinonimus: cease, stop, finish, terminate, conclude, close. Išgirskite šių žodžių tarimą.

 
 

Praplėskime žodyną ir vietoj žodžio „idea“ (idėja), vartokime jo sinonimus: thought, concept, notion, opinion, intention, principle. Pasipraktikuokite su mokytoju Vitalijumi.

Angliškos patarlės: „ You catch more flies with honey than with vinegar“ lietuviškas atitikmuo būtų toks: „Per prievartą mielas nebūsi“. Žmonių palankumą laimėsite malonia kalba, o ne priešiškumu. Įsiklausykite, kaip patarlę taria mokytojas Vitalijus.

Kas čia per žodis athletic /æθˈletɪk/ˈ(atletiškas, sportiškas, sporto)? Jį galime vartoti junginiuose: „I’m not very athletic“ (aš nesu labai sportiškas), „a tall athletic looking man“ (aukštas, sportiško sudėjimo vyras), „athletic contests“ (sporto varžybos). Išgirskite, kaip taria šį žodį ir junginius mokytojas Vitalijus: https://goo.gl/PamxDr.

Kebliau ištariamas anglų kalbos žodis „clothes“ /kləʊðz/ (drabužiai). Pavyzdžiui, jį galima vartoti tokiuose junginiuose: „a pile of dirty clothes“ (nešvarių drabužių krūva), „take off clothes“ (nusivilkti drabužius), „to put on some clean clothes“ (užsivilkti švarius drabužius), „evening clothes“ (iškilmingo vakarinio renginio drabužiai). Pasipraktikuokite kartu su mokytoju Andriumi.

Praturtinkite žodyną ir vietoj „go“ /ɡəʊ/ (eiti, vykti, judėti) vartokite: walk, travel, proceed, move, depart, leave. Pasiklausykite, kaip šiuos žodžius taria mokytojas Vytautas.

Angliška patarlė: „Laughter is the best medicine“ lietuviškai skambėtų taip „Juokas – geriausias vaistas“. Jis stiprina imuninę sistemą, mažina skausmą, gerina nuotaiką ir apsaugo nuo neigiamo pašalinio streso poveikio. Be to, sustiprina tarpusavio žmonių ryšį bei, svarbiausia, prideda papildomų gyvenimo metų.

Vienas užsieniečiui sudėtingai ištariamų angliškų žodžių „deterioration“ /dɪˈtɪəriəreɪʃən/ (pablogėjimas, gedimas, sumažėjimas). Pavyzdžiui, galime vartoti junginyje: „deterioration in retail sales“ (mažmeninės prekybos sumažėjimas), „the weather deteriorated overnight“ (oras per naktį suprastėjo), „deterioration of conditions“ (sąlygų suprastėjimas),  „deterioration of the population“ (gyventojų sumažėjimas). Pasiklausykite, kaip šį žodį ir junginius taria mokytojas Andrius.

Angliška patarlė „Fortune favors the bold“ lietuviškai, matyt, skambėtų „Sėkmė priklauso drąsiausiems“, t. y. siekite savo svajonės, tikslo, nebijokite daryti klaidų ar patirti sunkumų. Pasiklausykite, kaip patarlę taria mokytojas Andrius.

Kad anglų kalbos žodynas plėstųsi, vietoj dažno žodžio „useful“ (naudingas ) vartokime jo sinonimus: helpful, beneficial, handy, worthwhile, of great use, valuable. Išgirskite kaip juos taria mokytojas Šarūnas.

Useful\

Dažnai vartojame žodį „but“ /bʌt/ (bet, tačiau). Kodėl jo nepakeitus sinonimais however, although, though, yet, on the other hand, nevertheless. Išgirskite, kaip mokytojas Andrius taria  šiuos žodžius.

But

Angliška patarlė „Two wrongs don’t make a right“ lietuviškai skambėtų: „Kerštas –  blogas patarėjas“. Jei kas nors neteisingai su jumis pasielgė, nekeršykite, nes pabloginsite situaciją dar labiau. Paklausykite, kaip patarlę taria mokytojas Vitalijus.

Praturtinkime anglų kalbos žodyną. Vietoj žodžio „difficult“ (sudėtingas), vartokime jo sinonimus:, tough, demanding, challenging, tricky, complicated. Pasiklausykite, kaip taria mokytojas Vitalijus.

Angliška patarlė: „Hope for the best, but prepare for the worst“ lietuviškai skambėtų: Tikėkis geriausio, bet pasirenk blogiausiam. Visada buk pasiruošęs netikėtumams, tada bus lengviau juos įveikti. Įsiklausykite kaip patarlę taria mokytojas Vitalijus.

Kas čia per žodis „enhance“ /ɪnˈhɑːns/ (padidinti, pagerinti)? Jį galime vartoti junginyje „enhance the quality of life“ (pagerinti gyvenimo kokybę), „enhances the worth“ (pakelia vertę), „to enhance the flavour“ (sustiprinti skonį). Išgirskite, kaip taria šį žodį ir junginius mokytojas Šarūnas.

Neįprastai ištariamas anglų kalbos žodis „through“ /θruː/ (per, pro).  Pavyzdžiui, jį galima vartoti tokiuose junginiuose „through a forest“ (per mišką), „through the kitchen window“ (pro virtuvės langą), „travel through Europe and Asia“ (keliauti per Europą ir Aziją). Pasipraktikuokite kartu su mokytoju……

Through

Angliška patarlė:„When the going gets tough, the tough get going“ lietuviškai galėtų skambėti „Sunkumai užgrūdina“. Stiprūs žmonės niekada nepasiduoda susidūrę su iššūkiais, o dar labiau stengiasi juos įveikti.

Vienas sudėtingai užsieniečiui ištariamų angliškų žodžių „genuine“ /ˈdʒenjuɪn/(tikras, autentiškas, nuoširdus). Pavyzdžiui, galime vartoti junginyje: „a genuine 18th century desk“ (autentiškas 18-ojo amžiaus stalas), „a genuine person“ (nuoširdus žmogus), „a genuine friendship“ (nuoširdi draugystė). Pasiklausykite kaip šį žodį ir junginius taria mokytoja Ana:

Angliška patarlė „People who live in glass houses should not throw stones“ lietuviškai, matyt, skambėtų „Juokiasi puodas, kad katilas juodas“, t. y. mintis: nekritikuokite kitų žmonių dėl charakterio bruožų, kuriuos pats turite, ar elgesio, jeigu elgiatės panašiai. Pasiklausykite kaip patarlę taria mokytojas Andrius:

Kad anglų kalbos žodynas plėstųsi, vietoj dažno žodžio „good“ (geras) vartokime jo sinonimus excellent, amazing, marvellous, splendid, outstanding, fantastic, awesome.
 

Angliška patarlė „ All good things must come to an end“ lietuviškai skambėtų: Visi geri dalykai baigiasi, t. y. džiaukimės, jeigu mums sekasi, o jeigu šiuo metu užpuolė rūpesčiai, turėkime omenyje, kad jie irgi baigsis. Įsiklausykite kaip patarlę taria mūsų mokytoja.

Kas čia per žodis „queue“ / kjuː/ (eilė)? Iš viso penkios raidės, o tariamos tik trys. Jį galime vartoti junginyje „a long queue“ (ilga eilė), „join the queue“ (atsistoti į eilę), „stand in a queue“ (stovėti eilėje). Išgirskite, kaip taria šį žodį ir junginius mokytojas Vitalijus:

Queue

Dažnai vartojame žodį „big“ /bɪɡ/ (didelis). Kodėl jo nepakeitus sinonimais massive, huge, giant, enormous, large, hefty. Išgirskite šių žodžių tarimus:

Patarlė „Su kuo sutapsi, tokiu ir pats patapsi“ angliškai skamba visai kitaip: „You are what you eat“ (Tampi tuo, ką valgai). Paklausykite kaip patarlę taria mokytojas Šarūnas:

Neįprastai ištariamas anglų kalbos žodis „quay“ /kiː/ (krantinė). Pavyzdžiui, jį galima vartoti tokiuose junginiuose „a long stone quay“ (ilga akmeninė krantinė), „a quay wall“ (krantinės siena), „walk down to the quay“ (eiti žemyn link krantinės). Pasipraktikuokite kartu su mokytoja Ana:

Praturtinkite žodyną ir vietoj „amazing“ /əˈmeɪzɪŋ/ (nuostabus, nepaprastas) vartokite tokius žodžius: marvellous, spectacular, incredible, unbelievable, extraordinary, astounding, wonderful. Pasiklausykite kaip šiuos žodžius taria mokytojas.

Vienas sudėtingai ištariamų angliškų žodžių „ mischievous “ /ˈmɪstʃɪvəs/ (šelmiškas, išdykęs, piktas). Pavyzdžiui, galime vartoti junginyje: „mischievous children“ (išdykę vaikai), „a mischievous little smile“ (šelmiška šypsenėlė). Iki 1700 m. anglų kalboje standartiškai buvo rašoma balsė „i“ prieš „e“. Tokia sena žodžio forma išliko iki dabar.Pasiklausykite kaip šį žodį ir junginius taria mokytojas:

Mischievious

Angliška patarlė „An apple a day keeps the doctor away“ neturi tikslaus lietuviško atitikmens, o mintis: jei kiekvieną dieną suvalgai po obuolį, gali užmiršti kelią pas gydytojus. Valgykime daugiau vaisių ir daržovių – vitaminų ir mineralų šaltinius. Pasiklausykite kaip patarlę taria mokytojas Andrius:

Apple

Gal mes žodį „penguin“/ˈpɛŋɡwɪn/ (pingvinas) puikiai ištariame, tačiau vienam BBC dokumentinių filmų diktoriui sunkokai sekėsi jį tartį: https://goo.gl/3Hf0E1. O dabar pasiklausykite, kaip taria mokytojas Šarūnas:

Dar vienas žodis, kurį kai kuriems keblu ištarti – „squirrel“  (/ˈskwɪr(ə)l/ (voverė). Antrojo pasaulinio karo metu britų karininkai prašydavo vokiečių ištarti žodį „squirrel“. Tokiu būdu atskirdavo priešus. Išgirskite žodžio „squirrel“ tarimą:

Squirrel

Kad anglų kalbos žodynas plėstųsi, vietoj žodžio „small“ (mažas), vartokime jo sinonimus tiny, miniature, miniscule, pint-sized. Išgirskite tarimą:

Žodis „colonel“ /ˈkəːnl/ (pulkininkas) tariasi neįprastai. Įdomus faktas, kad šio žodžio rašybą britai pasiskolino iš prancūzų ir italų, o taria kitaip nei jie. Išgirskite šio žodžio tarimą ir pakartokite, kad įsimintumėte:

Angliškai norėdami pasakyti patarlę „Anksti kėlęs, jaunas vedęs nesigailėsi“, turi sakyti: „The early bird catches the worm“ (Kirminą sugauna ankstyvas paukštis).

BIrd Robin

Kas čia per žodis „sixth“? /sɪksθ/ (šeštas). Prasideda „s“ ir baigiasi „xth“? Jį galime vartoti junginyje „her sixth novel“ (jos šeštasis romanas), „the sixth of the month“ (šešta mėnesio diena). Išgirskite jo tarimą ir pasitreniruokite kartu su mokytoju Vytautu:

Angliška patarlė „No man is an island“ neturi lietuviško atitikmens, o jos mintis: nė vienas žmogus nėra tarsi atskira sala, t. y. žmogui reikia kito žmogaus ir jo pagalbos; vienas jis neišgyventų ir neįvykdytų gražių sumanymų bei darbų.

Žmogui reikia kito žmogaus, kad įgvyendintų gražius sumanymus

Praturtinkite žodyną ir vietoj „happy“ (laimingas, patenkintas) /hæpi/ vartokite tokius žodžius: glad, joyful, thrilled, cheerful, pleased, delighted. Pasiklausykite kaip taria mokytojas Vytautas.

Sinonimai angliško žodžio HAPPY

Sunkiai ištariamas anglų kalbos žodis „Otorhinolaryngologist“ /oʊtoʊˌraɪnoʊˌlærənˈɡɒlədʒist/ – tai ausų, nosies ir gerklės gydytojas. Pabandykite – kaip jums sekasi!? Išgirskite kaip taria mokytoja Ana.

Sunkiai ištariamas angliškas žodis OTORHYNOLARYNGOLOGIST